Nhà / Tin

Hàn sư cao cấp

1


2)Thêm thời gian: kiểm tra mạch ngắn, bảo vệ và hoạt động đặc trưng.


Năng lực không ràng buộc: có bộ sửa có hiệu quả 87-87-87


Năng lượng cao tiết kiệm năng lượng và giảm độ tiêu thụ nước lạnh.


5)Rất dễ làm việc: Một bảng điều khiển đơn giản để sử dụng với ít nhất thiết lập bằng tay làm cho Weld ac vô cùng đơn giản để hoạt động.


6)Chiều rộng của kích cỡ độ mạnh: từ 50 kW lên 2200 kW.Một phạm vi tái diễn của 60-500 kHz.


7)Một kế hoạch đặc biệt hiện đại:Tới 1100 kW dễ tiếp cận trong một văn phòng.


8)Toàn bộ khung: bao gồm một bộ sửa chữa thời tiết, CV;mô- đun chuyển động, phân chia sản, thanh dịch chuyển và bộ điều khiển quản trị.


9)Bảo đảm không cân đối: Năm năm bảo đảm về mô- đun chuyển đồ Weldac và thẻ trình bày.


10)Bề rộng đầy đủ đồ dùng: Coils, rác, chướng ngại vật và thiết bị khai hỏa.