Thiết bị chữa nhiệt phổ thông

Cách điều trị nhiệt độ là một loại tiến trình mà mảnh kim loại được hâm nóng với nhiệt độ thích hợp ở một vật chứa nào đó, sau đó được làm mát với tốc độ khác nhau sau khi được giữ trong nhiệt độ này trong một thời gian nhất định.Năng lượng của vật liệu kim loại có thể được kiểm soát bằng việc thay đổi bề mặt hay cấu trúc nội bộ của vật liệu kim loại.