Truyền tần số liên tiếp


Bộ sửa đổi tần số trung cấp là một thiết bị đặc biệt cho các đường ống ngang ngang dọc mặt đất thay vì các đường ống hàn bằng bằng dầu bằng cách hấp thụ các trải nghiệm thiết bị tiên tiến nước ngoài và kết hợp với tình trạng thực tế trong nước.


Dùng để làm vá đường dây cho các đường ống thép nối 114-60.


Phần mềm cắt tần số không điện sẽ được kích hoạt, với tỉ lệ thành công của 100=, digital kích hoạt với một khoảng cách bình đẳng, và chính xác điều khiển nguồn điện.


Toàn bộ thiết bị dùng PLC, điều khiển màn hình chạm, với điều khiển vành mũi nhiệt độ và nhiệt độ.


Nó có chức năng nổi lên và đi xuống điện, trước và sau, theo dõi trục, v.v., rất tiện để điều chỉnh khoảng cách giữa bộ cảm biến và đường hàn ống thép.