Tủ điều khiển tốc nguyên gốc

Mark!: Gió
Nguồn: Bái-bai.
Điều: Báo
Chấm dứt thanh toán: Những màn hình LCD

Tủ điều khiển tốc nguyên bản, là công ty đầu tiên của tôi Continental 50, 591 s ẽ là bộ điều khiển hệ thống điều khiển dây chuyền được điều khiển cao tần số, cung cấp đầy đủ cho Bộ điều khiển 59, những tính năng duy nhất làm điều chỉnh đơn giản và tiện nghi, làm cho hoạt động ổn định và đáng tin cậy hơn, của công ty SF-TS-G All digitalCông ty DC Euro có thể đáp ứng các loại hóa chất dược, dược phẩm, thức ăn và nước uống, năng lượng và các công nghiệp khác.


Tủ điều khiển tốc nguyên bản:

Không tên sản phẩm Mẫu Điện số
L OL-70A/460V color Comment
Name OL-110A/460V 110A C45.W.
Comment OL-150A/460V 150A 600W
4 OL-180A/460V 180A 75KW.
Comment OL-27 A/460V color 110W
Comment L-36-0A/460v 360x360dpi 150W
7 L-45-A/460V 450A 190W
8 OL-800A/460V 800A 330W


Yêu cầu Quoation