Name

Máy dẫn đầu tần số cao trong ngànhnăm.một công ty có chứng nhận ISO 9013 và E. Một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, chất lượng là cuộc sống.