Dịch

Tiêu đề dịch vụ:


Đầu tiên, chất lượng trước, thách thức bản thân, vượt qua thành công, phát triển hài hòa, trả lại xã hội, chú ý vào sức khỏe, và đảm bảo an to àn.

Giao dịch:


Xin tuân theo ISO900 tiêu chuẩn hệ thống chất lượng quốc tế, ISO1000 Hệ thống Quản lý Môi trường quốc tế ISO18000, Chứng nhận hệ thống quản lý công nghiệp và an ninh quốc tế.


2 122299;Hệ thống chịu trách nhiệm câu hỏi đầu tiên, câu trả lời nhanh nhất cho yêu cầu người dùng.


Công ty chịu trách nhiệm cho việc thực hiện hệ thống yêu cầu đầu tiên, Cục nhận được thông tin từ người dùng chịu trách nhiệm chuyển giao cho các bộ phận liên quan và giám sát kết quả xử lý.Theo yêu cầu của cô, nhân viên của công ty sẽ trả lời ngay tức khắc các tình huống và trả lời các câu hỏi chưa được giải quyết ngay tức khắc trong vòng bốn giờ.


dịch vụ đáp khẩn cấp

đã yêu cầu, bạn đến hiện trường và hứa hẹn như sau:

◆ Mới nhất khu vực giao thông trong nhà trong vòng một ngày tới.

◆ Các khu vực xa xôi gần nhất trong nhà và không có chỗ trong vòng vài tuần tới.