(TIẾNG NƯỚC NGOÀI)

1. Yêu cầu hệ thống duyệt

Để có kết quả tốt nhất khi sử dụng trang web, bạn nên xem các yêu cầu hệ thống được liệt kê bên dưới.Xem trang web trên một hệ thống nằm dưới những yêu cầu thiết lập tối thiểu hoặc phụ thuộc vào thiết lập trình duyệt trên một hệ thống đáp ứng yêu cầu, thì có thể trang web không được dùng hoặc không thể hiển thị đúng.


Nên tìm kiếm


Microsoft Internet Explorer 11.0 hoặc cao hơn

Phần mới nhất của Microsoft Edge

Tiểu thư Safari

Google Chromae phiên bản mới

Phiên bản mới nhất FirefoxName

Bổ sung


JavaScriptLanguage


Một số phần của trang web chứa nội dung dùng JavaScript.Tùy thuộc vào thiết lập trình duyệt, JavaScript có thể được bật hay tắt.Để xem tất cả nội dung, hãy đảm bảo rằng JavaScript được bật trong trình duyệt của bạn.


2. Bản quyền bản quyền và thương mại

Quyền sở hữu những thông tin có thể truy cập từ trang web thuộc sở hữu bởi BAOGIG NGÂN HÀNG TRỰC LICAl LIP CO CO,LPD và các công ty liên kết của nó và được bảo vệ theo luật pháp của các quốc gia, hiệp ước và bất cứ luật pháp nào khác.Không được phép sử dụng cho riêng tư cá nhân hay dùng theo cách khác (hay sao chép, sửa đổi hay phân phối) thông tin trên trang web vượt qua giới hạn có quyền hạn do luật pháp bản quyền sở hữu mà không được sự đồng ý chấp thuận trước của Bảo Thành phố BAD SANFEING bổ sunCAL.


Các dấu hiệu, logo và các đặc điểm dịch vụ được dùng trên trang web là thuộc tính của BAOGIG CityY SANFENG TRUNG Equalial CO,Lthiệt. và các công ty có liên quan.Không được cấp phép và quyền sử dụng những dấu hiệu, biểu tượng và các đặc điểm dịch vụ như vậy cho bất kỳ khách hàng nào ở Bảo địa thành phố BAOGING SANFENG ELRICAl Equality CO,LPD.LPD.Không được phép s ử dụng, chuyển hướng và sản sinh những dấu hiệu, logo và các đặc điểm dịch vụ như vậy mà không có chứng nhận từ BAOGING CY SANFENG ELCAl Equalial.Ba. Cấm đoán

Các hành động sau đây để truy cập thông tin trên website là bị cấm:


Sự xâm phạm hay đe dọa xâm phạm thành phố BAOGIG SANFENG Hệ thống máy móc điện tử CO,CDDDDDDDs hay bất cứ phần nào thuộc tính hay riêng của phần thứ ba;

Trao hay dọa sẽ gây tổn thương cho bất kỳ người nào bên ngoài hay thành phố BAOGING SANFENG ENGLISH Nthiệt hại nào,

hành động hay đe dọa chống lại trật tự và đạo đức của công chúng;

cam kết hay dọa sẽ phạm tội hay hành động dẫn đến tội ác;

thực hiện bất cứ đơn xin lỗi hay thông báo nào, kể cả việc đăng ký địa chỉ thư điện tử của bất kỳ người nào khác.

Làm hoặc chuẩn bị để thực hiện các hoạt động kinh doanh hay tạo lợi nhuận;

Làm tổn hại danh dự hay tín dụng của Bảo tàng San liên bang San liên bang Hệ thống máy móc điện tử CO,LPD hay bất cứ người nào khác;

sử dụng hay cung cấp, hoặc đe dọa sử dụng hay cung cấp bất kỳ chương trình nào có hại, kể cả vi-rút máy tính,

vi phạm hay đe dọa vi phạm luật pháp và quy định;và

Các hành động khác như BAOGIING CityY SANFENG MITCTHCAl Equality CO,LtD. xem như không thích hợp.


4. Sự miễn trừ (trát truy nã)

BAODING CITY SANFENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD. takes perfect care in disclosing information on the Website. However, BAODING CITY SANFENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD. does not warrant and represent that the information on the Website is accurate, useful, secure or suitable for the purposes of users, or safe (against errors or hazards including computer virus). Công ty Bảo vệ San FENG Hệ thống máy móc điện,  has no responsibility for any damages arising from or in connection with the access to and the use of the Website.


Thông tin trên website có thể bị thay đổi mà không có thông báo.Việc hoạt động của website có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt.Vả lại, BAOGIG đến thành phố SANFENG MITCTHCAL Equality CO,LPD không có trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào do hoặc liên quan đến sự thay đổi thông tin trên website hay là sự tạm dừng hay hủy hoạt động của website vì bất cứ lý do nào.


The website cung cấp cho các cổ đông và đầu tư thông tin liên quan đến tài chính và quản lý tập đoàn Mitsubishi Heavy, Ltd. và các công ty có liên quan.Thông tin này không cung cấp bảo đảm hay khẳng định sự chính xác.5. Các địa điểm liên kết

Tất cả các trang web của bất kỳ người nào khác ngoài Bảo vệ thành phố va chạm với công ty Hệ thống dữ liệu này đều được điều hành bởi người khác trên trách nhiệm của người đó, nhưng không phải bởi Bảo vệ đô vật San liên bang San liên bang Bộ Tư liệu có hệ hệ điện tử,Các địa điểm liên kết này nên được tiếp cận và sử dụng trong những điều kiện sử dụng được chỉ định.Công ty BAOGIG SANFENG MITCTHCAl Equality CO,LPD không có trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào do hoặc liên quan tới việc truy cập hay sử dụng nơi Mạng Liên kết này.


Khi kết nối từ bên ngoài với thông tin (kèm theo tài liệu và hình ảnh) trên website, người dùng, dù là một mối quan tâm làm ăn hay một cá nhân, không cần phải thực hiện bất kỳ yêu cầu nào cho việc kết nối này, chỉ trong trường hợp này,rằng người dùng đó phải đồng ý với những yêu cầu này để sử dụng trang web và những "điều kiện liên kết"


BAOGING City SANFENG MITCTHCAl Equality CO,LPD không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào từ hay liên kết với website.


Không được hứa rằng thông tin hay địa chỉ Mạng trên website sẽ được duy trì vĩnh viễn, nhưng nó có thể bị thay đổi mà không có thông báo.

Không được phép liên kết một website như thế với trang web mà có thể dẫn tới s ự xâm phạm quyền sở hữu tài sản hay bất cứ quyền lợi nào do BAOGING CityY SANFENG ELCAl Equality CO,Lthiệt.LPD. hoặc can thiệp với BAOGIBên Thành phố BAOGIING SANFENG Equalitrút Trung tâm CO.chán hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Không được phép kết nối từ bất cứ trang web hay thư từ nào có những thông tin sau đây tới trang web:

Thông tin chống lại trật tự và đạo đức.

Bất hợp pháp

Vật khiêu dâm;và

Thông tin về lạm dụng hoặc phỉ báng thành phố BAOGIING SANFENG Electric Equaliment CO,LPD hoặc các công ty liên kết của nó.

Liên kết với trang web không đại diện hoặc ngụ ý bất kỳ mối quan hệ đồng bộ nào giữa BAOGING City SANFENG bổ sunCAl Equality CO,LPD và một nhóm liên kết nào đó.6. Cách xử lý thông tin cá nhân trên trang web

(1) Bảo mật lấy thông tin cá nhân

Khi lấy thông tin cá nhân của một trung tâm Bảo vệ thành phố San liên bang San liên bang hệ hệ hệ thống máy tạo hóa (SSL) và các biện pháp mã hóa khác để bảo vệ thông tin cá nhân xâm nhập qua một đường dây liên lạc.SSL là một công nghệ phổ biến được dùng để bảo mật các thông tin trên mạng, có thể mã hóa dữ liệu nhập trước khi được truyền qua Internet và ngăn chặn dữ liệu nhập bị chặn hay nghe lén.Nếu bạn sử dụng bất kỳ trình duyệt nào không tương thích với SSL, bạn không thể truy cập vào trang này từ mạng nội bộ của công ty do thiết lập của Firewall hay bất kỳ thiết lập phần mềm nào khác.Bộ sưu tập lịch sử duyệt

Nơi Mạng này thu thập thông tin từ thiết bị của bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cung cấp một kinh nghiệm người dùng tốt hơn.Những thông tin thu được là các bản ghi truy cập máy chủ bao gồm thông tin hệ thống và địa chỉ IP, cookie và máy phát tín hiệu web.


Các dữ liệu được thu thập là vô danh và không thể xác định bất kỳ cá nhân hay người dùng nào.


Bạn có thể từ chối các cookie hoặc nhận cảnh báo khi nhận một cookie bằng cách đặt trình duyệt tương ứng.Nếu bạn từ chối tất cả các cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web, nhưng một số phần có thể không hoạt động đúng cách.Liên lạc với nhà sản xuất hay nhà cung cấp của trình duyệt để biết cách thay đổi thiết lập.*Google Analytic


The website dùng Google Analytic provided bởi Google lnc. để thu thập, ghi chép và phân tích các mô hình duyệt.Google Analytic dùng cookie để thu thập thông tin, nhưng lại không thu thập dữ liệu nào có thể xác định được mỗi người dùng.Để tắt Google Analytic, hãy tải về và cài đặt "Google Analytic Opt-out Add-on" từ trang tải về Google Analytic Opt-out, và thay đổi thiết lập thêm của trình duyệt của bạn.Thông tin được thu thập được quản lý dựa trên chính s ách bảo mật của Google.


Chương trình phân tích Google


Cảnh bảo mật Google


Google Analytic Opt-out Add-on(3) Khác

Bảo vệ thành phố duy trì các thông tin cá nhân trên bất kỳ trang web nào liên quan đến trang web.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý thông tin cá nhân, hãy truy cập trực tiếp vào mỗi trang web liên quan.


7. Luật quản lý và thẩm quyền

Trừ khi được cung cấp khác ở đây, quyền truy cập và sử dụng website, và ứng dụng và xây dựng những yêu cầu này được điều hành theo luật của Trung Quốc.Trừ khi được cung cấp khác trong đây, bất cứ tranh chấp nào liên quan đến việc truy cập và sử dụng trang web sẽ được giải quyết cuối cùng tại Tòa Quận Bắc Kinh với tư cách là tòa thẩm quyền.