Đường ống

Hàn với tần số cao là một công nghệ hàn mới sử dụng hiệu ứng da và các hiệu ứng tiếp giáp được sản xuất bởi tần số cao để kết nối kim loại với các loại khác.Sự phát triển và trưởng thành của công nghệ hàn tần suất cao là quá trình chủ yếu của sản xuất ERW.Chất lượng hàn tần suất cao ảnh hưởng trực tiếp đến độ mạnh, chất lượng và tốc độ sản xuất của các chất hàn dính.